Egzekucja wierzytelności przez komornika – co warto wiedzieć?

Wielu wierzycieli nie jest wstanie wyegzekwować zobowiązania finansowego od swoich dłużników. W takim przypadku często niezbędna jest pomoc komornika sądowego. Kiedy można się do niego zgłosić i na czym polega egzekucja komornicza?

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik jest urzędnikiem państwowym działającym przy sądzie rejonowym. Co jednak ważne, mimo przypisania do konkretnego sądu, może on prowadzić swoje działania na terenie całego kraju. Podstawowym zadaniem komornika jest wyegzekwowanie długu. Aby było to możliwe, wierzyciel złożyć musi wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z tytułem wykonawczym, czyli sądowym nakazem zapłaty. Po złożeniu takiego wniosku komornik sądowy Mielec rozpoczyna ściąganie długu z majątku dłużnika.

Komornik sądowy Mielec – kiedy wierzyciel powinien poprosić o pomoc w ściągnięciu długu?

O pomoc komornika poprosić powinni ci wierzyciele, którzy w żaden sposób nie byli wcześniej wstanie samodzielnie wyegzekwować od dłużnika spłaty zobowiązania. Mowa tu nie tylko o bankach czy innych podmiotach, ale również o osobach, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów. Pamiętać jednak trzeba o tym, że w częściej wierzyciel musi uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero na jego podstawie komornik może rozpocząć swoje działania.

Komornik sądowy Mielec – postępowanie egzekucyjne

Samo postępowanie rozpoczyna się od poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji komorniczej. Następnie komornik sądowy Mielec wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Na jego podstawie komornik ocenić może, z jakich źródeł najskuteczniej będzie można ściągnąć dług. W tym celu najczęściej zajmowany jest rachunek bankowy dłużnika oraz wynagrodzenie. Pamiętać jednak trzeba, że komornik nie może w ten sposób zająć wszystkich środków. Obowiązuje bowiem tzw. kwota wolna od zajęcia.

Wybór komornika sądowego

Jak wspomniano, każdy komornik przypisany jest do konkretnego sądu rejonowego w mieście, w którym prowadzi kancelarię. Co jednak istotne wierzyciel wybrać może dowolnego komornika sądowego z całej Polski. Jest to jego dowolny wybór. Dobrą praktyką jest jednak wybór komornika z rewiru, w którym zamieszkuje dłużnik. Innymi słowy, jeśli dłużnik zamieszkuje np. w Mielcu, to dobrym wyborem będzie komornik sądowy Mielec. Dlaczego? Wiąże się to bowiem z mniejszymi kosztami. Jeśli komornik miałby zająć np. samochód dłużnika, to może zrobić to na miejscu. Nie będzie tu konieczności ponoszenia kosztów transportu do innego miasta. Warto tu jednak podkreślić, że istnieją pewne ograniczenia, jeśli chodzi o wybór komornika. Wierzyciel nie zawsze może wybrać dowolną kancelarię komorniczą np. w sprawie dotyczącej egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku często postępowanie przeprowadzić musi komornik z rewiru.

Dziś ściąganie długów dla wielu podmiotów jest bardzo dużym problemem. W takich przypadkach najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy właśnie komornika sądowego. Ma on bowiem wiele uprawnień, dzięki którym może o wiele skuteczniej ściągnąć dane zobowiązanie finansowe.