Kancelaria adwokacka Oleśnica – kiedy warto skorzystać z jej usług

W życiu wielu ludzi niekiedy pojawiają się trudne chwile. Sprawy rozwodowe czy sytuacje związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, przysposobieniem, alimentami czy podziałałem wspólnego majątku małżonków zdecydowanie z pewnością nie należą do miłych chwil, które człowiek chciałby przeżyć. Nikt nie marzy, aby zostać oskarżony o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy też występować w roli pokrzywdzonego przed sądem. Dla powyższych osób z pomocą przychodzi kancelaria adwokacka Oleśnica.

Jakimi sprawami zajmuje się kancelaria adwokacka Oleśnica?

Powyższa kancelaria zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju pism procesowych, a także reprezentuje swoich klientów w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem najwyższym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań czy spadkowego. Dodatkowo kancelaria adwokacka Oleśnica zajmuje się odpowiednim sporządzaniem wraz z opiniowaniem umów cywilnoprawnych, dochodzeniem należności lub obroną przed występującą egzekucją komorniczą. 

Do pracujących tam prawników można zwrócić się o pomoc również w przypadku spraw dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa administracyjnego, bądź karnego. 

Kancelaria adwokacka Oleśnica – czy adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka?

Termin tajemnicy adwokackiej należy rozumieć wg ustawy o adwokaturze ustanowionej dnia 26 maja 1982 roku jako wszystko, o czym dowiedział się dany adwokat w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Warto podkreślić, iż obowiązek ten nie jest w żadnym stopniu ograniczony czasowo, a także ma charakter bezwzględny. Wyjątkiem stanowi sytuacja, w której adwokat uzyskał informację odnośnie prania pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu. Wszystko oczywiście ma swoje prawne umiejscowienie. 

Jakie konsekwencje grożą adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu za naruszenie tajemnicy adwokackiej?

Z związku z tym, że zachowanie tajemnicy adwokackiej nie jest prawem, lecz nałożonym obowiązkiem na adwokata czy aplikanta adwokackiego, za jej naruszenie może grozić odpowiedzialność dyscyplinarna czy odszkodowawcza w przypadku, kiedy dojdzie do sytuacji, podczas której ujawnienie tajemnicy wyrządzi szkodę klientowi.

Z odpowiedzialnością karną kancelaria adwokacka Oleśnica może mieć styczność w momencie, kiedy zostanie ujawniona lub wykorzystana informacja, z którą uprzednio zapoznał się dany adwokat, bądź aplikant adwokacki w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, a także społeczną, gospodarczą czy naukową. Kodeks karny w powyższym przypadku przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Ile wynosi wynagrodzenie dla adwokata?

Z uwagi na fakt, iż praktycznie każda sprawa jest inna, nie jest możliwe jej odgórne wycenienie. Adwokat w celu podjęcia decyzji musi ocenić stopień skomplikowania zgłoszonej sprawy zarówno od strony faktycznej, jak i prawnej, a także charakter kierowanego roszczenia, przewidywany okres trwania postępowania czy wielość podjętych w danej sprawie czynności wraz z ich miejscem.